דרור - הדרכת טיס

תדריך בדיקות לפני טיסה

By Dror Pilot

נושא התדריך

התדריך כולל מידע שחניך טיס צריך לדעת לקראת קורס הטיס הפרטי שלו. התדריך בכלל והסעיף "הכנה לטיסה" בפרט, מומלץ גם לטייסים פרטיים ומסחריים ויכול לשמש כרשימת תיוג לפני כל טיסה.

ציוד

להלן רשימת הפריטים שחניך הטיס צריך להצטייד בהם לקראת ובמהלך קורס הטיס.

הכנה לטיסה

לפני כל טיסה, יש לבצע: