דרור - הדרכת טיסה

תדריך תקשורת בטיסה

מטרת התדריך

מתן דוגמא לתקשורת בין טייס למגדל פיקוח.

הקדמה

חניך טיס הנתקל בתקשורת מול מגדל הפיקוח בפעמים הראשונות, מתקשה להבין את הנאמר לו ומתבלבל בנסיונו ליזום תקשורת מול מגדל הפיקוח. הסיבה העיקרית לכך היא שחניך הטיס לא יודע לאילו משפטים לצפות. מטרת תדריך זה היא לספק דוגמא לתקשורת כזו, כך שחניך הטיס ידע למה לצפות, מה שיקל עליו לתקשר עם מגדל הפיקוח.

לצורך הדוגמא, אשתמש באות קריאה של המטוס XXX ומגדל הפיקוח יהיה הרצליה. הדוגמא מניחה תקשורת בשדה התעופה הרצליה אך היא יכולה להתאים, עם השינויים וההתאמות המתאימות, גם לשדות תעופה אחרים כגון חיפה או שדה דב.

הדוגמא המוצגת כאן מתייחסת למטוס המבקש לצאת לאזורים, מקבל את אזור 8, טס לשם וחוזר משם לנחיתה בהרצליה. זוהי דוגמא מאוד פשוטה המתארת את התקשורת הנפוצה ביותר. כמובן שניתן לשנות את הדוגמא ולהתאימה למשימה אחרת, אזור אחר, הנחיות אחרות לנחיתה מצד מגדל הפיקוח ועוד. הדוגמא הזאת מציגה באופן מלא את התקשורת במקרה הזה, ואותו עקרון ניתן לישום בקלות לכל שאר המקרים.

תקשורת ראשונית, לפני התנעה, על תדר הרצליה קלירנס 130.85

הרצליה קלירנס שלום מ XXX, מבקש להתניע לאזורים

XXX שלום, התנעה מאושרת, מסלול בשימוש 29, לחץ 2995, בצרה 800

התנעה מאושרת, מסלול בשימוש 29, לחץ 2995, בצרה 800 XXX

XXX לאחר התנעה עבור למגדל 122.2 להישמע

לאחר התנעה אעבור למגדל 122.2 להישמע XXX

אחרי התנעה, על תדר מגדל הרצליה 122.2

הרצליה שלום מ XXX, מוכן להסעה

XXX רשאי להסיע, מסלול בשימוש 29

מסיע למסלול 29, XXX

לפני המראה

XXX מוכן לעזיבה

XXX תתיישר על מסלול 29

מתיישר על מסלול 29 XXX

XXX רשאי להמריא

רשאי להמריא לבצרה 800 XXX

מעל בצרה

XXX בצרה 800

XXX כנס לאזור 8 עם 5102 על הטרנספונדר

נכנס לאזור 8 עם 5102 על הטרנספונדר XXX

לפני עזיבת האזור

הרצליה מ XXX, מבקש לעזור אזור 8 לנחיתה

XXX צא לבצרה 1200

יוצא לבצרה 1200 XXX

מעל בצרה

XXX בצרה 1200

XXX דווח בסיס מסלול 29 בגובה 1200

אדווח בסיס 1200 למסלול 29 XXX

בצלע בסיס

XXX בסיס 1200

XXX הנמך לגובה ההקפה, מספר 1

מנמיך לגובה ההקפה, מספר 1 XXX

בפיינל

XXX פיינל

XXX רשאי לנחות

רשאי לנחות XXX