דרור - הדרכת טיס

תדריכי טיסה לחניך טיס בקורס טיס לרישיון טיס פרטי

כאן תמצאו את כל התדריכים המהווים רקע תאורטי נרחב הנדרש לקראת הטיסות הכלולות בקורס טיס פרטי.

מומלץ לחניך הטיס לקרוא בעיון כל תדריך לפני הטיסה הרלוונטית כך שיגיע מוכן לטיסה. כמו כן, מומלץ לחניך לרשום לעצמו שאלות שתתעוררנה במהלך קריאת התדריך וללבן אותן יחד עם המדריך במהלך התדריך לפני הטיסה.

הערות:

  1. נתונים טכניים הנזכרים בתדריכים השונים מתייחסים למטוס מדגם צסנה 152. בשינויים קלים ניתן להשתמש בתדריכים לכל מטוס ולכל דגם, במיוחד לצסנה 172.
  2. שדה התעופה עליו מתבססות הדוגמאות הוא שדה התעופה הרצליה.